Новости

5 апреля 2017

Отель для шин

В этом году, в мае, компания «Эдем-Авто» будет отмечать юбилей - 10 лет со дня основания. За это время мы вместе с Вами прошли долгий путь, достигнув высочайшего уровня сервиса и удовлетворенности клиентов. Мы не останавливаемся на достигнутом и, подтверждая высокие стандарты обслуживания, рады сообщить о скором открытии Отеля для шин. Отель для шин от Дилера года Hyundai предлагает лучшие условия по сезонному хранению шин любых типоразмеров. Переложите на нас заботу не только о вашем Hyundai, но и о ваших шинах.

Стоимость хранения шин (сезон 6 месяцев), грн с НДС

Без дисков

Размерность

13"-14"

15"-16"

17"-19"

20"+

Стоимость хранения, грн.

550

650

750

850

С дисками

Размерность

13"-14"

15"-16"

17"-19"

20"+

Стоимость хранения, грн.

600

730

850

1000

Мы следуем высочайшим стандартам и нормам сезонного хранения шин, продлевая здоровое долголетие ваших шин.

Цветущий вид вашим шинам обеспечен!

Следите в этот юбилейный год за нашими новостями в Facebook – мы подготовили для Вас еще много приятных сюрпризов.

С условиями договора публичной оферты можно ознакомиться ниже.

"Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Едем-Авто», далі за текстом - «Автосалон», укласти Договір зберігання шин (далі - Договір) дистанційним способом, далі по тексту «Договір», про що Автосалон розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Автосалону www. http://edem-auto.com.ua/(далее- «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Автосалону (акцептом) укласти Договір, вважається факт оплати Замовником замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Автосалону.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

- «оферта» - офіційна публічна пропозиція будь-якій фізичній (особі, яка досягла віку 16 років) або юридичній особі, укласти договір зберігання шин дистанційним способом (далі Договір) на визначених умовах.

- «послуга» - послуга з відповідального зберігання шин Замовника;

- «Автосалон» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Едем - Авто».

- «Замовник» - будь-яка фізична (особа, яка досягла віку 16 років) або юридична особа прийняла умови Договору (оферти) і має на меті отримати послугу.

- «Замовлення» - акцептована вимога Замовника на надання йому послуг в рамках укладеного Договору та при розміщенні замовлення і проведенні оплати - «Документ» - первинні документи, які оформляються при наданні послуг згідно з чинним законодавством

3. Предмет Договору

3.1. Автосалон зобов'язується надати послуги з відповідального збереження шин, а Замовник зобов'язується оплатити і прийняти послугу на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює договір зберігання, в тому числі:

- добровільний вибір Замовником послуги;

- оформлення Замовником замовлення в Автосалоні;

- оплату Замовником замовлення, оформленого Автосалоні;

- надання послуги відповідального зберігання.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Замовник оформляє замовлення в Автосалоні.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Замовник оплачує Замовлення будь-яким зручним для нього способом на банківські реквізити Автосалону (банківський переказ, оплата в касу або інший спосіб оплати).

5.2. Після здійснення оплати та отримання з боку Автосалону позитивної відповіді (підтвердження) про оплату, Замовник отримує акт прийому передачі.

6. Термін, вартість та умови надання послуг

6.1. Послуги надаються власними силами та засобами Автосалону в термін обумовлений з Замовником після фактичної оплати за послуги.

6.2. У разі неможливості з боку Замовника отримати шини в обумовлену дату і час, нова дата закінчення надання послуг одноразово узгоджується з Замовником в телефонному режимі, за умови, що нова дата закінчення надання послуг не може бути пізніше 10 днів від раніше встановленої дати.

6.3. У разі повторного неотримання шин Замовником, з причин, не залежних від Автосалону, замовлення анулюється. При цьому 100% передоплата, здійснена Замовником, поверненню не підлягає.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Автосалон зобов'язаний:

- виконувати умови цього Договору;

- надати послуги Замовнику в разі здійснення оплати від останнього;

- передати своєчасно Замовнику шини відповідно до оформленого замовленням та умовами цього договору.

- перевірити якісні та кількісні характеристики шин під час його передачі на території Автосалону.

7.2. Автосалон має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Замовником умов цього договору.

7.3. Замовник зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати шини на умовах цього договору.

7.4. Замовник має право:

• оформити замовлення;

• вимагати від Автосалону виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Автосалон не несе відповідальності за:

- пошкодження шин, які мали місце до передачі їх на зберігання в Автосалон;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Замовником при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.4. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Автосалон залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті www.http://edem-auto.com.ua

9.2. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Замовник надає Автосалону свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.3. Оплата або підписання Замовником замовлення означає повну згоду Замовника з умовами договору (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору зберігання між Замовником та Автосалоном.

9.4 Інформація, яку надає Замовником є ​​конфіденційною. Автосалон використовує інформацію про Замовника виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Замовнику, здійснення взаєморозрахунків і ін.

9.5. Повернення грошових коштів за послуги, що не були надані, проводиться виключно на підставі письмової заяви Замовника, на картковий рахунок Замовника зазначений їм в Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви в Автосалон

10. Термін дії договору

10.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Замовником 100% передоплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11. Реквізити Автосалону

08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, Соборна, буд. № 1

Код ЄДРПОУ 35772789 ІПН 357727810131, св-во ПДВ 100123197 п / р 26001000999900, ПАТ «Універсал Банк» м. Києва, МФО 322001 Тел: 044274620».

Задать вопрос

Задать вопрос